Miejsce i terminy

Miejsce i terminy

22 maja 2019 roku - Sieradz


Starostwo Powiatowe w Sieradzu, plac Wojewódzki 3 


rozpoczęcie konferencji o godz. 10.00, rejestracja uczestników od godz. 9.00