Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Sieradzu ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz lub elektronicznie e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl