Harmonogram

Harmonogram

RAMOWY PLAN KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.:

„Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

Społeczna Akademia Nauk– Wydział Zamiejscowy w Sieradzu

Sieradz, 22 maja 2019 r.

 

10.00-10.50    Otwarcie konferencji

Słowo wstępne– dr hab. Monika Bogucka– Felczak, Uniwersytet Łódzki

Wystąpienia zaproszonych gości

Aksjologiczne i normatywne podstawy przetwarzania danych osobowych

Wykład wprowadzający

 

Panel I. Etyczne wyzwania ochrony danych osobowych

 

10.50-11.10    Aksjologiczne podstawy kodeksu etyki inspektora ochrony danych

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Społeczna Akademia Nauk

11.10-11.30    Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych- aspekty etyczne

dr Marlena Sakowska– Baryła, radca prawny, Redaktor Naczelna ABI EXPERT

11.30-11:50    Aksjologiczne podstawy ochrony danych osobowych w praktyce działalności 
                       sektora publicznego– dylematy etyczne w pracy urzędników państwowych

dr Adam Gogacz, Społeczna Akademia Nauk

11:50-12:10    Dyskusja

12:10-12:30    Przerwa kawowa

 

Panel II. Normatywne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych

 

12.30-12.45    Pojęcie administratora w kontekście odpowiedzialności za realizację jego obowiązków

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

12.45-13.00    Praktyczne problemy przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia prywatności

Tomasz Izydorczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

13.00-13.15    Cele monitorowania pracowników– uwagi krytyczne

dr Magdalena Kuba, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Łódzki

13.15-13.30    Prawo osoby fizycznej do usunięcia danych

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

13.30-13.50    Dyskusja        

13.50-14.20    Lunch

 

Panel III. Problematyka odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 

14.20-14.35     Odpowiedzialność IOD na gruncie RODO- modyfikacje zasad naprawiania szkody 
                        w zależności od stosunku prawnego łączącego Administratora z IOD

mec. Magdalena Czaplińska, Kancelaria Radców Prawnych SBC

14.35-14.50    Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
                        danych osobowych

 

15.05-15.20    Problematyka kradzieży tożsamości osoby fizycznej w aspekcie ochrony danych 
                       osobowych

dr Kamil Czapliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

15.20-15.35    Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych

dr Piotr Mikołajczyk, radca prawny, Społeczna Akademia Nauk

15.35-16.00    Dyskusja

 

16.00               Zakończenie konferencji