Organizatorzy

Organizatorzy

  • Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

dr hab. Monika Bogucka - Felczak   
e-mail: boguckam@op.pl

Sekretarz:

Mariusz Glinkowski - dyrektor regionalny Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu   
e-mail: mglinkowski@swspiz.edu.pl   

  • Rada Programowa

dr Arleta Nerka - przewodnicząca
e-mail: 

prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski 
e-mail: lsulkowski@san.edu.pl

prof. SAN dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
e-mail: gignatowski@san.edu.pl

dr Marlena Sakowska, radca prawny, redaktor naczelna "Abi Expert"
e-mail: 

  • Przesyłanie referatów

dr hab. Monika Bogucka - Felczak   
e-mail: boguckam@op.pl