Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście aksjologicznym i normatywnym. Dane osobowe, stanowiące obecnie znaczący komponent obrotu gospodarczego, są objęte ustandaryzowaną ochroną prawną na poziomie UE i krajowym, co nie oznacza jednak wykluczenia wszelkich wątpliwości dotyczących rozumienia systemu ochrony danych osobowych.

 

Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

23.04.19

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”, która odbędzie się 22 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3.

Relacja pokonferencyjna

Relacja pokonferencyjna

22.05.18
Jednostka jako podmiot ochrony prawnej - Pod takim tytułem przebiegała III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w Sieradzu 17 maja br. Swoje referaty przedstawiło ok. 20 przedstawicieli nauki.