#wybieramsan

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

„Jednostka jako podmiot ochrony prawnej”
17 maja 2018 roku - Sieradz

Zaproponowany przez organizatorów temat stanowi kontynuację rozważań podjętych na ubiegłorocznej konferencji w Sieradzu – 18 maja 2017 r. dotyczącej dóbr wspólnych jako przedmiotu ochrony prawnej. Odchodząc od kolektywnych praw człowieka, w tym roku chcemy zainspirować uczestników i referentów, aby swoją uwagę skupili na prawach indywidualnych człowieka i odnieśli się do prawnej ochrony jednostki.

 

Aktualności